Forord

I femten år har RfD hatt ansvar for renovasjonstjenesten i Drammensregionen, som bestillerselskap for ni kommuner. Selskapet utfører ikke tjenestene selv, men benytter underleverandører som til sammen gir et komplett renovasjonstilbud til innbyggerne. Resultatene av denne modellen har vært positive, og innbyggerne har fått en god tjeneste til en lav pris, sammenliknet med mange andre områder i landet.

Utskriftsvennlig versjon

I 2017 skjedde det som et bestillerselskap frykter aller mest. Selskapets største leverandør, med ansvar for daglig avfallshenting hos 200 000 innbyggere, gikk konkurs. Mange fryktet en potensiell «søppelkrise» og at avfallet ikke skulle bli hentet. Heldigvis skjedde ikke dette.

Allerede dagen etter konkursen var ny leverandør, som RfD på forhånd hadde gjort en avtale om beredskap med, i gang med avfallsinnhenting. For de ansatte ble dette noen hektiske uker og måneder, men innbyggerne merket knapt overgangen. Tjenesten ble videreført uten opphold med de samme bilene, de samme rutene og de samme renovatørene. Alle som bidro i dette arbeidet fortjener en stor takk for innsatsen.

Hendelsene har i ettertid utløst en debatt om det er riktig å konkurranseutsette slike samfunnskritiske tjenester. Mange hevder at kommunene selv bør utføre tjenesten for å minimere risiko. Debatten er i høyeste grad relevant, og RfD har også drøftet dette temaet. Konklusjonen har allikevel blitt at arbeidet fortsatt skal konkurranseutsettes. Bestillermodellen til RfD har gitt gode resultater, nettopp fordi konkurranse er et viktig bidrag til å fremme kvalitet og effektivitet.

Selv om konkurranseutsetting av tjenestene har vist seg å være gunstig for avfallsinnsamling, er dette ikke til hinder for at egenregi kan vurderes i andre sammenhenger. Vi må løpende vurdere hvilke tjenester vi skal utføre selv, og hvilke som skal konkurranseutsettes.

Det har vært et stort fokus på avfallshenting det siste året. Vi må allikevel minne oss på at dette bare er en liten del av jobben. Den største delen av RfDs samfunnsoppdrag er å sørge for at avfall kan utnyttes som verdifulle ressurser i en sirkulær økonomi. Dette er et fagfelt under sterk utvikling. EU og norske myndigheter har satt ambisiøse mål for materialgjenvinning, og innen 2035 skal 65 % av alt avfall bli til nye produkter.

RfDs oppdrag er å bidra til at vår region blir ledende i arbeidet mot en sirkulær økonomi. Innbyggernes kildesortering i kombinasjon med ny teknologi og nye behandlingsformer, vil være viktige bidrag til å oppnå dette. Det er et privilegium å få lov til å arbeide med noe så fremtidsrettet og viktig.

Takk for at du kildesorterer!

Neste kapittel: 2. Renovasjonsordningen i Drammensregionen →